RusyaOfisi.Com  ©  

                            

 
                                                                            
 

Rusya Ormancılık Ürünleri Üretimi

(13.07.2004,RusyaOfisi.Com)

Rusya Ormancılık ürünleri işleme sanayii  1999 yılından 2002 yılına kadar  göreceli olarak   gelişme göstermiştir. 2003 yılında Rusya ormancılık ürünleri üretimi Rusya ekonomisinin yıllık %7 gelişimine karşılık ancak %1,5 oranında artış sağlayabilmiştir. Rusya’da ormancılık  üretimi ve tüketimine ilişkin istatistikler incelendiğinde, özellikle son üç yıl içerisinde ormancılık ürünleri tüketiminin hızla armakta olduğu görülmektedir. Rusya'da ormancılık ürünleri üretimi ve işlemesi konusunda faaliyette bulunan fabrikalarının  kapasite kullanım oranlarının hemen hemen tamamını kullanmaya başladıkları görülmektedir.  Ham madde sıkıntısının  kesinle çekilmediği Rusya'da üretim konusunda faaliyette bulunan  fabrikaların gerek teknolojilerinin eski olması, gerekse bir kısım fabrikaların ekonomik ömürlerini tamamlamak üzere olmalarından  ötürü yerel fabrikaların yeni teknolojilere  ihtiyaç duymaktadır.

Aşağıda Rusya ormancılık ürünleri üretimi ve ihracatına ilişkin Rusya Devlet İstatistik Ajansı'nın rakamları verilmiştir.

   
 
 
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com © | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  © Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir