RusyaOfisi.Com   

                            

 
                                                                            

 

          Rusya Ekonomisindeki Son  Gelişmeler

       (13.08.2004,RusyaOfisi.Com)

Rusya İstatistik Ajansı tarafından 2004 yılının ilk yarısına ilişkin rakamlar açıklandı. Söz konusu döneme ilişkin genel bir değerlendirme aşağıda sunulmuştur. 2004 yılının ilk yarısında GSMH artışı %7,4 olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılı sonu itibarıyla GSMH artışının yıllık %6,7 oranında artarak, 16.080 milyar Ruble olacağı tahmin edilmektedir.

              GSMH-Sektörel Dağılım (%)

 

2003

2004

 

İlk 6 Ay

İkinci 6 Ay

Yıl

İlk 6 Ay

İkinci 6 Ay.*

Yıl*

GSMH

   İmalat Sanayii

     Sanayii

     Tarım

     İnşaat

   Hizmetler

     Piyasa Hizmetleri

         Ulaştırma

         Ticaret

  Piyasadışı Hizmetler

 

100.0

33.5

25.6

2.2

4.9

56.0

45.3

6.7

21.2

10.7

 

100.0

 

34.4

24.7

2.6

6.3

54.5

44.2

6.7

20.0

10.3

 

100.0

 

36.2

24.3

4.6

6.4

53.5

43.8

6.6

19.9

9.7

 

100.0

 

34.5

26.3

2.3

5.1

55.5

44.8

6.8

21.0

10.7

 

100.0

 

35.9

25.9

2.7

6.5

52.9

42.6

6.6

19.6

10.3

 

100.0

 

37.0

25.1

4.5

6.6

52.6

43.0

6.5

19.7

9.6

 

2004 yılının ikinci yarısında sanayii üretim hızının azalması beklenmektedir. Sanayii üretimi Rusya GSMHsının artış hızının  belirleyicisi olacaktır. Sanayi üretiminin yanısıra  inşaat sektörü  de Rus GSMHsının artış hızını belirleyecek ikinci önemli unsur olarak görülmektedir.     

2003 yılında Rusya ekonomisine  olumlu etkisini göstermeye başlamış olan yatırım faaliyetleri 2004 yılının ilk yarısında da olumlu etkisine devam ederek, 2001 ve 2002 yıllarında meydana gelen yatırım durgunluğunun olumsuz etkilerini önemli ölçüde giderdiği görülmektedir. 2004 yılında ana sermaye yatırımlarının önemli sayılabilecek oranda artması neticesinde,  döviz rezervlerinin %12,7 oranında artarak, GSMHsının %22,5ini oluşturacağı tahmin edilmektedir.   

2004 yılında Rus ekonomisinde görülen en önemli gelişme ihracata dayalı sektörlerin  üretim artışlarını önemli ölçüde artırmalarının yanısıra  iç piyasaya yönelik üretimin de artmaya devam etmesidir. Nitekim, temel ve yatırım ürünlerinde  iç piyasa talebinin yaklaşık olarak %45i  yerel üretimle karşılanmaya başlanmıştır.

Diğer taraftan, 8 milyar dolarlık kişisel servetiyle Amerikan  Forbes Dergisi tarafından Rusyanın en zengin iş adamı seçilen Yukosun yönetim kurulu başkanı Mihail Hodorkovskinin  Ekim  2003'te ihalelere  usulsüzlük karıştırmak, vergi kaçırmak ve zimmetine 1 milyar dolar geçirmek suçlarından tutuklanması ve Yukos davası  Rusyaya yatırım yapmayı düşünen  yabancıların  Rus iş ortamına ve mülkiyet hakları duyulan güveni olumsuz yönde etkileyen en somut gelişme olmuştur. Nitekim, bu durum Rusyanın  uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından verilen kredi notunu da olumsuz etkilediği  belirtilirken, Rus şirketlerinin uluslararası finans piyasalarında kredi notlarının düşürülmesine neden olduğu görülmektedir.  2003'te 2.9 milyar dolar olarak gerçekleşen Rusyadan illegal  sermaye  çıkışının, 2004 yılında  Merkez Bankası'nın 6.5 milyar dolarlık tahmininin üzerine çıkarak, 8-8.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rusya dışına illegal yollardan sermaye çıkışının yeniden artmasına neden olarak Yukos Davası gösteriliyor. Rusyadan illegal sermaye çıkışı 1999 yılında  24 milyar dolar, 2002 yılında ise 8 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Diğer taraftan, 2003 yılı içerisinde, çok büyük bölümünü Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülke vatandaşlarının  oluşturduğu   göçmen işçiler tarafından Rusya dışına transfer edilen para miktarının da  12 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Gürcistanın  GSMHsının %25ini,  Moldovya GSMHsının ise  yaklaşık olarak %30unu Rusyada çalışan vatandaşlarının ülkelerine transfer ettikleri  para teşkil ediyor. 

          Rusyada bankacılık ve finans alanında faaliyette bulunan kuruluş sayısı  12 Ağustos 2004 tarihi itibarıyla 1273e inmiştir. Rusya ekonomisi ilişkin geniş bilgi için...>>>

 

 
 
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir