RusyaOfisi.Com   

                            

 
                                                                            

RUSYA TÜKETİCİ  PİYASASI  

Tüketici piyasası Dolar bazındaki  %14  oranınındaki artış hızıyla  2002 yılında Rusya'da en hızlı gelişim gösteren sektör  olduAncak,anılan sektörün büyük bir kısmının yine kayıt dışında kalmaktadır. ifade ediliyor. Diğer taraftan, Rusya Federasyonu Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, Ocak-Nisan 2003 döneminde temel gıda ürünleri pazarı 2002 yılının aynı dönemine göre %7,4 oranında artış  gösterek, 53,7 milyar Rubleye ulaştı. 2002 yılında 144,5 milyar Ruble  olan  Rusya  temel gıda ürünleri pazarının 2003 yılında 200 milyar Ruble civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

A.T. Kearney danışmanlık şirketinin 2003 yılında yaptığı bir araştırmada, 30 gelişmekte olan ülke arasında Rusya Federasyonu gıda ürünleri perakende satış zincirleri gelişimi bakımından ilk sırayı aldığı ve uluslararası market zincirlerinin  144 milyonluk nüfusu ve 1 milyondan fazla nüfusu olan  13 şehri ile  en fazla rağbet  gösterdikleri  ülke  olduğunu  ortaya çıkardı.

Söz konusu araştırmaya göre,  Rusya Federasyonunun gıda ürünleri pazarı yaklaşık olarak 58 milyar ABD Doları ile Avrupanın en büyük pazarı konumunda. Rus vatandaşları aylık gelirlerinin yaklaşık olarak %80nini gıda ve temel tüketim maddelerine harcadığını gösteriyor. Rusya gıda ürünleri pazarının gelişmeye açık olmasına rağmen, altyapı eksikliği,   kayıt dışı ekonomi ve yoğun rekabet ortamı gibi bazı sorunların olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan, Rusya Federasyonu Devlet İstatistik Komitesinin (Goskomstat) ön verilerine göre, Ocak- Haziran 2004 döneminde Rusya Federasyonu perakende ticaret hacmi 2003 yılının aynı dönemine göre, %9 oranında artış göstererek, 2,3 trilyon Rubleye ulaştı.                       

 

                     

AYLIK KİŞİ BAŞI GELİR ve HARCAMA MİKTARLARI

 PERAKENDE TİCARET HACMİ

 

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

2003

RUSYA FEDERASYONU

Kişi Başı Aylık Ortalama Gelir  ($)

 

161.0

 

99.5

 

64.5

 

74.5

 

88.5

 

95.4

 

100.9

Kişi Başı Aylık Ortalama Harcama   ($) 

110.0

76.9

50.9

57.7

68.8

74.9

80.1

Perakende Ticaret Hacmi  (Milyar $) 

144.0

101.6

69.1

80.0

97.1

106.9

115.4

Kişi Başına Düşen  Perakende Ticaret  Miktarı (Bin $)

0.98

0.69

0.47

0.55

0.68

0.75

0.81

MOSKOVA

Kişi Başı Aylık Ortalama Gelir ($)

 

608

 

407

 

275

 

303

 

375

 

418

 

458

Perakende Ticaret Hacmi (Milyar $) 

38.1

28.9

20.6

24.3

30.2

33.8

36.8

Kişi Başına Düşen Perakende Ticaret Miktarı (Bin $)

4.4

3.3

2.4

2.8

3.6

4.0

4.4

Kaynak : RF Devlet İstatistik Ajansı verileri ve çeşitli süreli  dergi/gazetelerden derlenmiştir.

 
     

Rusya Federasyonu perakende ticaret hacminin %53ünü gıda dışı ürünler, %47sini ise gıda ürünleri ticaretinin  teşkil ettiği görülüyor. Perakende ticaretin %75,9luk bölümü mağaza, market, supermarket ve alış-veriş  merkezlerinde gerçekleşirken,  perakende ticaretteki açık pazarların payı %24,1 olarak gerçekleşmiş bulunuyor.

Rusyada 2004 yılında kişinin hayatını idame ettirebilmesi için zorunlu asgari geçim miktarın  kişi başı aylık olarak; çalışabilir yetişkin nüfus için 2623, çocuklar için 2347 ve emekliler için de 1817 ruble olmak üzere, 2003 yılına göre   %13,4 oranında artarak, ortalama 2395 ruble  olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

 

R.F. 2005-2007 Yıllarına İlişkin Asgari Geçim Miktarı ve Temel Gıda Sepeti Maliyet Artış Tahmin Tablosu

 

Yıllar

Asgari Geçim Miktarı Artışı (%)   (Emekliler  İçin)

Asgari Geçim Miktarı Artışı (%)          (Yetişkinler İçin)

Asgari Temel Gıda Sepeti Maliyeti Artışı       (%)

2003

13,7

 

16,4

2004 *

10,4

 

13,2

2005 *

9,4

12,1

12,3

2006 *

7,9

10,6

10,5

2007 *

6,6

9,4

9,5

(*) Tahmin
 

Orta vadede kişi başı aylık asgari geçim miktarının mal ve hizmet fiyatlarındaki artışa bağlı olarak  yükselme eğilimini sürdüreceği tahmin ediliyor. Diğer taraftan, yalnız anne, çok çocuklu aile ve özürlü çocukları olan ailelere devlet tarafından yapılan sosyal yardımların miktarları ise  oldukça yetersiz düzeyde bulunmaktadır.  

 

R.F.  Halkın Reel Gelir Artışı ve Yoksul Sayısı

 

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

(Tahmin)

Halkın Reel Gelir Artışı (%)                      

 

 

 

 

 

I. İhtimal

13,7

9,4

7,1

6,9

6,7

II.İhtimal

13,7

9,4

8,8-9,0

7,9-8,1

7,9-8,3

Asgari Geçim Miktarı Artışı (%)

16,8

13,4

12,1

10,6

9,4

Aylık Geliri Asgari Geçim Miktarının Altında Bulunan Kişi Sayısı (Milyon Kişi)

 

 

 

 

 

I. İhtimal

29,6

25,2

22,2

19,9

17,7

            Artış (%)

 

-14,9

-11,9

-10,4

-11,1

II-III. İhtimal  

29,6

25,2

20,7

17,8

14,9

             Artış (%)

 

-14,9

-17,9

-14,0

-16,3

Toplam Nüfusa Oranı (%)

 

 

 

 

 

I. İhtimal

20,6

17,5

15,5

14

12,5

II-III. İhtimal  

20,6

17,5

14,5

12,5

10,5

Ortalama Gelir Düzeyinin Altında Geliri Sahip Nüfus   (Milyon Kişi)

36,2

36,0

35,8

35,6

35,4

 

Halen, Rusya nüfusunun %20,6sını teşkil eden  yoksul insan sayısının, 2007 yılında toplam nüfusun %10,5 12,5ine indirilmesi Rusya hükümeti tarafından hedef olarak alınmıştır.

 
 Rusya Ekonomisi              
 Rusya Ekonomisine Toplu Bir Bakış
 Başlıca Ekonomik Göstergeler
 Rusya'nın Putin'li Yılları
 Rusya'da Üretim
 
 
 
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir