RusyaOfisi.Com   

                            

 

 

                                                   Russian | English
 

  Rus Kaynaklarına Göre Rusya Federasyonu Dış Ticareti ()

       

   Rusya Federasyonu Dış Ticareti

Rusya'nın Ocak-Ağustos 2004 Dönemi Dış Ticaret Hacmi 151,8 Milyar  Dolar gerçekleştişmiş bulnuyor. Rusya Federal Gümrük Servisi Ocak-Ağustos 2004 dönemi toplam  Rusya dış ticaret hacmini  151,8 milyar dolar olarak açıkladı.  Ocak-Ağustos 2004 döneminde Rusyanın dış ticaret hacmi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %26 oranında artış kaydetmiş bulunuyor. Buna göre, Rusyanın ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre  %23,6 oranında artarak, 105,4 milyar  dolara ulaşırken, ithalatı ise %31,5 artışla 46,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rusya Ocak-Ağustos 2004 dönemindeki toplam 105,4 milyar dolarlık  ihracatının 87,6 milyarlık kısmını  BDT dışı ülkelere gerçekleştirirken, BDT üyesi ülkelere yaptığı ihracat  17,8 milyar dolar seviyesinde.

Rusya Ocak-Ağustos 2004 dönemindeki toplam  46,4 milyar dolarlık ithalatının 35,3 milyarlık kısmını BDT dışı ülkelerden yaparken, BDT ülkelerinden ise 11,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Rusyanın ihracatında   %57,3  oranı ile yakıt-enerji ilk sırada yer alırken, metal (%19,1), kimyasal ürünler (%6,4), makine ve teçhizat (%5,8) diğer önemli ihracat kalemlerini oluşturuyor.

Rusyanın ithalatında ise,  makine ve teçhizat % 45,1 ile ilk sırada yer alırken,  gıda ürünleri (%17,9), kimyasal ürünler (%17,8) diğer önemli ithalat kalemleri.

2003 yılı Rusya dış ticaret hacmi  (GTK) verilerine göre, 2002 yılına göre %25,0  oranında artış  kaydederek (bavul/kargo ticareti hariç), 191,1  milyar dolara ulaşmıştı.  


Rusya Federasyonunun  söz konusu dönemde toplam  ihracatı 2002 yılının aynı dönemine oranla %2
5,3 artışla, 133,7 milyar dolara ulaşırken, toplam ithalatı ise %24,3 oranında  artarak, 57,4 milyar dolara ulaşmıştı.  

Avrupa Birliği (AB) Rusya Federayonunun en büyük ticaret partneri olmaya devam ediyor. Rusya'nın AB ülkeleri ile gerçekleştirmiş olduğu dış ticaret miktarı toplam dış ticaret hacminin yaklaşık olarak %36,1ini oluşturmaktadır.

Görünüm:

Rusya Federasyonu  ihracatının artmasında, uluslararası piyasalarda enerji kaynakları ve  demir dışı metal ürünleri fiyatlarının artması etkili olurken, ithalatının artmasında ise, Rublenin değerinin artması ile halkın alım gücünde meydana gelen iyileşmenin  önemli rol oynadıkları görülmektedir. Nitekim, halkın alım gücünde meydana gelen iyileşme nedeniyle 2004 yılında da aynı trendin devam ettiği görülmektedir.                           

Rusya Federasyonu Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Rus ekonomisinin geleceğine ilişkin senaryolar incelendiğinde, 2004-2006 yıllarında Rusya ekonomisinin gelişiminde  en önemli unsurun başta petrol olmak üzere, Rus ham madde fiyatlarındaki artışın olduğu görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda Rusya ihracatının yaklaşık olarak %70-75ni teşkil eden ham maddelerin dünya piyasalarındaki fiyatlarının şimdiden  tesbit  edilmesi oldukça zor olarak gören  Rusya Ekonomik  Gelişim ve Ticaret Bakanlığı, 30  Dolar düzeyinde oluşacak petrol fiyatlarının   Rus ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini beklentisi içerinde  bulunuyor.

Rusya Federasyonu  ihracatının artmasında, uluslararası piyasalarda enerji kaynakları ve  demir dışı metal ürünleri fiyatlarının artması etkili olurken, ithalatının artmasında ise, Rublenin değerinin artması ile halkın alım gücünde meydana gelen iyileşme önemli rol oynadığı görülmektedir. Dünya petrol fiyatlarının yükselmesi, Rus hükümetinin döviz rezervlerinin artmasına ve dolayısıyla da  Rusyada sermaye yatırımı olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Ancak, önümüzdeki 5-10 sene zarfında petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin   devam edeceğini zayıf bir ihtimal olarak gören ve petrol ve ham madde ihracatından elde ettiği gelirleri  diğer yatırım alanlarına ve küçük ölçekli işletmelerin geliştirilmesine  yeterince  aktaramayan   Rusya hükümetinin, ham madde dışı ihracatını artırmaya yönelik olarak  BDT ülkeleri,  BDT dışı ülkelerle ve AB ile  Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılmasına   ve serbest ticaret bölgeleri kurulmasına ağırlık vereceği tahmin ediliyor.

Diğer taraftan, Rusya Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanı German Gref'e göre; Rusyanın Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyeliği 2007 yılından önce gerçekleşmesi oldukça  zor bir ihtimal." Nitekim, 2005 yılı içerinde  Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırması halinde bile, adaptasyon ve ilgili belgelerin Rusya parlamentonun onayından geçme süreci de  göz önüne alındığında, Rusya'nın DTÖ'ye 2007 yılında önce üye olamayacağı görülmektedir.

Rusya hükümetinin  ham madde kaynakları dışındaki ihracatını artırmaya yönelik olarak, ihracatçılara maddi  destek sağlama hazırlıkları içerisinde  olduğu görülmektedir. Ocak 2004 tarihinden itibaren başlatılan program dahilinde ihracatçılara  hracat işlemlerinin  kredilendirilmesi, sigortalanması şeklinde kolaylıklara sağlanmaya başlanılmıştır.

 

()Kaynaklar: R.F. Merkez Bankası, R.F. Devlet İstatististik Komitesi,  Rusya'da yayımlanan çeşitli  dergi ve günlük gazeteler.

Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  Sertifikalar | Bavul Ticareti |Kamuoyu Araştırmaları | Vize-Gümrük | Önemli Adresler |Pratik Bilgiler |