Rusya Ofisi    ©      "e-rusya" 

 

 

© Sitemizdeki   bilgiler ancak www.rusya.ofisi.com adresi kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir

                                                   Russian | English
 

2004 YILI  YABANCI PERSONEL KOTASI

Rusya Federasyonu 2004 yılında toplam   yabancı personel çalıştırma kotasını 213.000 kişi  (ikiyüzonüçbin) ile sınırladı. 2003 yılında yabancı personel çalıştırma kotası 530.000 (beşyüzotuzbin) kişiydi.

Rusya Federasyonu Çalışma ve Sosyal Gelişim Bakanlığı, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federasyonu Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanlığı tarafından müşterek olarak hazırlanan  2004 Yılında  Rusya Federasyonu  Yabancı Personel Kotasını belirleyen "Talimatname"  08 Aralık 2003 tarihinde  5.308 sayı  ile onaylanarak, yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Söz konusu "Talimatname" ile belirlenen 213.000 adet kotanın Rusya Federasyonu'nu oluşturan 89 birime   dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

2004 YILI TOPLAM  YABANCI PERSONEL KOTASI (213.000 adet)

İhtiyat Rezervi toplam (20.332 adet)  

Yabancı Personel Kotasının Şehir, Bölge ve Cumhuriyetlere Dağılımı (adet)

Merkez  Federal Bölgesi (58.414): Belgorod Bölgesi (300), Bryan Bölgesi (41), Vladimir Bölgesi (1.000), Voronej  Bölgesi(685), İvanov Bölgesi(100), Kaluj Bölgesi (800), Kostrom Bölgesi (200), Kursk Bölgesi (800), Lipets Bölgesi(700), Moskova Bölgesi (10.000), Оrlov Bölgesi (165), Ryazan Bölgesi (100), Smolensk Bölgesi (102), Таmbov  Bölgesi (165), Тver  Bölgesi (735), Tulsk Bölgesi 1.000), Yaroslav Bölgesi (700),  Moskova (40.821)  

Kuzey-Batı Federal Bölgesi (13.981): Karelya Сumhuriyeti (300), Komi  Сumhuriyeti (300), Arhangelsk Bölgesi (266), Vologorod Bölgesi (300), Kaliningrad Bölgesi (4.875), Leningrad Bölgesi (800), Murmansk Bölgesi (600),  Novgorod  Bölgesi (180), Pskov Bölgesi (970),  Nenets Оtonom Bölgesi (300),  S. Petersburg (5.000)  

Güney Federal Bölgesi (15.715) : Adıgey Сumhuriyeti (30), Dağıstan Cumhuriyeti (540), İnguşetya Cumhuriyeti (0), Kabardin-Balkar Сumhuriyeti (100), Kalmıkya Сumhuriyeti (337), Karaçay-Çerkez Сumhuriyeti (55), Kuzey Osetya -AlaniyaCumhuriyeti (478), Çeçenistan Сumhuriyeti (0), Krasnodar Bölgesi (6.100), Stavropol Bölgesi (875), Astrahan  Bölgesi 2.000), Volgograd Bölgesi (2.000),  Rostov Na Donu (3.200)  

Privoljsk Federal Bölgesi (18.685): Başkırdistan Сumhuriyeti (4.470), Mari El Сumhuriyeti (200), Mordovya Cumhuriyeti (30), Tataristan Сumhuriyeti (2.870), Udmurt Сumhuriyeti (165), Çuvaşistan Сumhuriyeti (61), Kirov  Bölgesi (220),  Оrenburg Bölgesi (1.355), Penza Bölgesi (550), Perm  Bölgesi (1.500), Samara  Bölgesi (3.000), Saratov  Bölgesi (334), Ulyanov Bölgesi (2.500), Komi-Permyats Оtonom Bölgesi (100), Nijniy Novgorod (1.330)

Ural Federal Bölgesi (20.019): Kurgan Bölgesi (200), Sverdlovsk  Bölgesi (5.250), Tyumen Bölgesi (1.425), Çelyabinsk  Bölgesi (3.240), Hantı-Mansi Оtonom Bölgesi (2.885), Yamalo-Nenets Оtonom Bölgesi (7.019)  

Sibirya Federal Bölgesi (24.726): Altay Сumhuriyeti (33), Buryatin Cumhuriyeti (2.000), Tıva Сumhuriyeti (150), Hakasya Сumhuriyeti (6), Altay Bölgesi (295), Krasnoyarsk Bölgesi (2.500), İrkuts Bölgesi (6.047), Kemerova Bölgesi (700), Novosibirsk Bölgesi (4.500), Оmsk Bölgesi (1.500), Тоmsk Bölgesi 1.300), Çitin Bölgesi (5.000), Agin-Buryatin Оtonom Bölgesi (450), Taymır (Dоlgano-Nenets) Оtonom Bölgesi (70), Ustrdın Buryatin Оtonom Bölgesi (150), Evenkiy Otonom Bölgesi (25),  Novosibirsk (4.500) 

Uzak-Doğu Federal Bölgesi (41.218): Saha Сumhuriyeti (Yakutistan) (1.035), Primorsk Bölgesi (15.000),  Amursk Bölgesi (6.000), Kamçatya Bölgesi (150), Magadan Bölgesi (505), Sahalin Bölgesi (5.835), Yevrey (Yahudi Otonom   Bölgesi (2.527), Koryak Otonom Bölgesi (0), Çukot Оtonom Bölgesi,  Habarovsk (7.100)      (eklenme tarihi 16.12.2003)

                   

Rusya Federasyonu'nda Yabancı Personel Çalıştırma ve Kayıt Esasları 

30 Aralık 2002 tarihinde  Rusya Hükümeti tarafından yabancı personele çalışma müsaadesi verilmesine ilişkin yeni bir Kararname  yürürlüğe konulmuştu. Güncelliğini koruyan konuyla  ilgili olarak, Rusya Federasyonu  Federal Göçmen Bürosu Başkan  Yardımcısı Mihail Tyurkin  ile 20 Ocak 2003 tarihinde  yapılan ve anılan tarihten itibaren web sitemizde bulunan mülakatın Türkçe tercümesini yeniden bilgilerinize sunuyor, ilgilenenlerin dikkatle okumalarını tavsiye ediyoruz.

Soru: Kararnamenin  kabul edilmesinden sonra, Rusya Federasyonu'nun  göçmen politikasında   neler değişti?

Cevap:  23 Şubat 2003 tarihinde  Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından göçmen işlerinin R.F. İçişleri Bakanlığına devredilmesinin bir yılı dolacak, bu süre içinde  göçmen işleri konusunda oldukça büyük değişiklikler yapıldı. Göçmen sorunu Rusya Federasyonu'nda şimdi en çok tartışılan konulardan birisidir. R.F. Devlet Başkanı ve R.F. İç İşleri Bakanlığı tarafından Rusya'daki göçmen ve göçmenlik konularına büyük önem verilmektedir.  Özellikle, R.F. Devlet Başkanı tarafından   göçmenlik  kanununun güncelleştirilmesi  konusunda  ilgili  bakanlık ve kurumlar arasında  bir çalışma grubu teşkil edilmiş, yine Rusya Hükümeti tarafından  göçmen ve göçmenlikle ilgili tüm  hukuki esasların müzakere edilerek,  kabul edildiği  bir Hükümet Komisyonu da  ihdas edilmiştir.  

 Soru:  Daha önce göçmenlerin çalışma konusu  R.F. Devlet Başkanlığının 16 Aralık  1993 tarih ve 2146 sayılı Kararnamesi ile düzenleniyordu. Bu Kararnamenin yerine nasıl bir düzenleme getirildi?

 Cevap: Göçmenlerin çalışma faaliyetlerini düzenleyen esas belge "Rusya Federasyonu'nda  Yabancı Vatandaşların Hukuki Durumuna İlişkin Kanun"dur. Bu kanunun uygulanmasında R.F. Hükümeti yabancı ülke vatandaşlarına ve vatansızlara çalışma müsaadesi verilmesine ilişkin  Kararname'yi yürürlüğe koydu.

Burada şunu belirtmekte yarar var, R.F.Devlet Başkanlığının 2146 sayılı eski Kararname'nin,  yeni Kanun ve kararnamenin özellikle de, yabancı personel çalıştırılması ile ilgili bölümlerinde     çelişmeyen hükümler  uygulanmaya devam ediyor.

Soru:  İşveren yabancı personel çalıştırmak için gerekli müsaadeyi nereden ve nasıl alabilir? Müsaade alınması zor mu ve ne kadar bir sürede alınabiliyor? 

Cevap:  Yabancı personel çalıştırmak üzere yapılan  müracaatı mütakiben geçen süre aynı kaldı.  Müracaatın yapıldığı anda tüm belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi halinde  çalışma müsaadesi  30 çalışma günü sonrasında veriliyor. Ekspertiz yapılması gereken durumlarda ise,  ilave olarak 15 çalışma günü ekspertiz süresi olarak eklenmektedir. Yani  belgelerin teslim edilmesinden sonra  en fazla  45 çalışma günü  sonrasında çalışma müsaadesi alınabiliyor.  Çalışma müsaadesi müracaatının red edilmesi halinde ise, red kararının verildiği günden itibaren beş çalışma günü sonrası  gerekçeli red kararı müracaat sahibine yazılı olarak bildirilecek. Çalışma müsaadesi bir yıllık süre ile verilmektedir. Yabancılara verilen çalışma müsaadesi ilgili birimlerin (İş Bulma Servisi) tespitinden sonra veriliyor. Örneğin,   işverenin yazılı müracaatından sonra İş Bulma Servisimiz, gerçekten de müracaat edilen  konuda Rus personel yetersizliği olup olmadığını araştırıyor, o konuda Rus personel eksikliğinin   tesbit edilmesinden sonra, yabancı personele çalışma müsaadesi veriliyor. Yani,  İş Bulma Servisinin  düzenlediği rapordan sonra, ancak müsaade verilebiliyor, işe alınma konusunda   Rus vatandaşlarına  öncelik verildiğinin unutulmaması gerekir.   

Soru: Yeni Kararnamenin   amacı nedir?

Cevap: Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 30 Aralık 2002 tarih ve 941 sayılı Kararnamesi ile, "Yabancıların Rusya Federasyonu'ndaki Hukuki Durumlarına İlişkin Kanun" ile belirlenen çerçeve içerisinde özellikle yabancı ülke vatandaşlarının ve vatansızların çalışma müsaadelerinin olması halinde Rusya Federasyonu'nda çalışma hakkına sahip olduklarına dair   Rusya Federasyonu'nda   yasal olarak  yabancı personel çalıştırma esaslarını belirleyen mekanizmanın işlemesini sağlamaktır.  

  Soru: Yabancı ülke vatandaşlarına çalışma müsaadesi verilmesinde  hangi esaslar  değişti, yeni neler var?

Cevap: Yeni Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanılan R.F. Devlet Başkanlığının 16 Aralık  1993 tarih ve 2146 sayılı Kararnamesi'nde yapılan değişikliklere dikkatinizi çekmek istiyorum. Yürürlüğe giren yeni kararname ile yabancı personele yaş tahditi getiriliyor. Örneğin: Yabancı personel 18 yaşından küçük olamaz. Önceki kararnamede yabancı ülke vatandaşının  girişimci mi, münferit girişimci mi yoksa  hukuki sözleşmeler tahdında faaliyet gösteren  fiziki bir  kişi  olup olmadığına   dair  husus ve kategoriler  yer almıyordu. Şimdiki Kararname'de  yabancı ülke vatandaşını hangi kategoriden çalışma  müsaadesi alacağı açık olarak yazılı. Bir yenilik daha; yabancı personel çalıştıracak işveren çalıştıracağı yabancı personelin ülkeden ayrılması sırasında yabancı personelin ulaşım masraflarını karşılamak üzere teminat yatıracak.

Soru:  Peki, bu teminat ne kadar,  nasıl ve ne zaman yatırılacak?

Cevap: Halen İçişleri Bakanlığı ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak,  teminatın miktarı, nerede ve nasıl yatırılacağı konusunda  çalışma yürütüyor. Teminat yatırılma konusunda gerekli karar alındıktan sonra, alınan karar ilgili taraflara ayrıca duyurulacak. 

Soru: Tüm yabancı ülke vatandaşları ve vatansızların  hepsi için  çalışma  müsaadesi alınması gerekiyor mu?

Cevap: Hayır,  burada sadece geçici olarak Rusya Federasyonu'nda bulunan  yabancı ülke vatandaşları söz konusu. Rusya Federasyonu'nda  sürekli olarak oturma  hakkını elde etmiş kişilerin  çalışma  müsaadesi almaları gerekmiyor. Bu statüye tabi kişiler  iş hayatı  konusunda Rus vatandaşlarına  tanınan tüm haklardan  yararlanabiliyor.

Soru: İşveren çalıştıracağı yabancı personel için  nereye müracaat edecek?

Cevap:  Sözkonusu Karaname müracatın hangi mercilere yapılacağını belirliyor. Buna göre,  İçişleri Bakanlığı ilgili kurum ve kuruşların göçmen departmanlarına yapılıyor.  İçişleri Bakanlığı, GUVD ve UVD'nin Göçmen İşleri Bölümleri  konuyla  ilgili kuruşlar.  Rusya Federasyonu'nda her Bakanlıkta GUVD ve UVD'nin göçmen işleri ile iştigal eden şubeleri bulunuyor. Örneğin; Moskova'da göçmen işleri ile Moskova GUVD'nin Göçmen Dairesi ilgileniyor.

Soru: Eğer bir yabancı  Moskova'nın ilçelerinden birinde kayıtlıysa (Oblast') ve Moskova merkezinde çalışacaksa, çalışma belgesi için nereye müracaat etmesi gerekiyor? Yani müracaatını Moskova'da mı yoksa  kayıtlı bulunduğu Moskova ilçesinde mi yapacak?

Cevap: Çalışma müsaadesini verilmesinde  işverenin müracaat ettiği yer esas olarak alınıyor. Yabancı ülke vatandaşı Moskova'nın bir ilçesine kayıtlı ve işverenin müracaatı Moskova merkezde yapılmış olsun, bu durumda çalışma müsaadesi için  Moskova merkeze müracaat edilmesi gerekiyor.

Soru:  Kararname'nin ilgili bölümünde, işverenin gerekli belgelerin yanısıra  çalışma müsaadesi alınacak kişinin  çalışacağı konu ile  ilgili almış olduğu profesyonel  eğitimi tevsik eden diplomasının bir suretinin de verilmesinin gerektiği hususu yer alıyor. (Diploma R.F.'nin ilgili mevzuatı veya R.F.'nin yapmış olduğu milletlerarası anlaşmalar  uyarınca gerekli olduğu durumlar için geçerlidir.) Diploma sureti tüm yabancı ülke vatandaşları için mi gerekiyor?

Cevap:  Burada söz konusu olan,  Rusya Federasyonu topraklarında faaliyet göstermek için diploma veya yabancı ülke vatandaşını o işi yapmaya ehil olduğunu tevsik eden belgelerdir. Bir örnek vermek gerekirse,  tababet (tıp)  alanında  veya yüksek öğrenim kurumlarında öğretim görevlisi olarak  çalışacak yabancı ülke vatandaşlarından diplomalarını ibraz etmeleri istenmektedir. Bu husus milletlerarası anlaşmalarla belirlenmektedir. Bizim bu türde yapmış olduğumuz anlaşma pek çoktur. Bu anlaşmalarda hangi diplomaların Rusya Federasyonu'nda  kabul edildiği hangilerinin kabul edilmediği açıkça belirtilmiştir.

Diploma denkliği konusunda anlaşmamız bulunan ülkelerden birinden alınmış bir diplomayı tanımaktayız.

 Soru: Çalışma müsaadesi almış bir yabancı ülke vatandaşı yabancıların girmesinin yasak olduğu "kapalı alanlara" girebilir mi?

Cevap: Yabancı ülke vatandaşlarına yasaklanmış olan "kapalı alanlara"  yabancı ülke vatandaşının  girmesi için  özel izin alması gereklidir.  Buralara girmek isteyen yabancı ülke vatandaşı ilgili mercilerden gerekli izni almak zorundadır. Yabancı ülke vatandaşlarına  yasaklanmış alanlar R.F. 11 Ekim 2002 tarih ve 754 sayılı R.F. Hükümet Karanamesi ile belirlenmiştir.

Soru:  Çalışma müsaadesini düzenlemesi sırasında işin teknik yönünde değişiklik yapıldı mı? Mesela, çalışma müsaadesi nasıl bir belge?

Cevap:  Evet, yapıldı.  Yakın bir gelecekte  çalışma müsaadeleri tek tip belge haline  getirilecek. Tek tip çalışma müsaadeleri plastik kart olarak düzenlecek. Plastik kartın üzerinde hamiline ait gerekli tüm bilgiler yer alacak.   Yeni tip çalışma müsaadeleri verilinceye kadar önceki çalışma müsaadeleri kullanımda olacak.

 Soru: Çalışma müsaadesini kaybedilmesi halinde ne yapmak gerekiyor?

Cevap: Çalışma müsaadesini kaybetmiş olan yabancı ülke vatandaşı, 10 gün içeresinde  ilgili makamlara dilekçe ile müracaat etmek zorundadır. Dilekçede kaybedilme nedeni de belirtilmeli, bir adet renkli vesakalık fotoğraf ilave edilmelidir. Ayrıca başka  belge veya dökuman ibraz etmeye gerek bulunmamaktadır. Yapılan araştırma neticesinde, çalışma müsaadesini kaybetmiş olduğuna kanaat getirilen müracaat sahibine yeni çalışma müsaadesi verilir.

Soru:Çalışma müsaadesi alabilmek için ne kadar ödeme yapmak gerekiyor?

Cevap: İlgili harçlar mevzuatı uyarınca,  her bir  çalışma müsaadesi için 1000 (bin) Ruble  alınmaktadır. İşverenin yabancı personel çalıştırma izni için de 3000 (üçbin) Ruble harç tahsil edilmektedir. Ayrıca,  Rusya Federasyonu'na davet edilecek her yabancı personel için de 200 (ikiyüz) Ruble davetiye ücreti alınmaktadır.

Soru: Çalışma müsaadesi hangi durumlarda verilmiyor, verilmiş olan müsaadeler iptal edilebiliyor mu?

Cevap: Kanunen yasaklanmış suçları işlemesi, AIDS veya çevresi için tehlikeli olabilecek  hastalıklardan birini taşıyan yabancı  ülke vatandaşına çalışma müsaadesi verilmez, verilmiş ise derhal iptal edilerek sınır dışı edilir. Ayrıca, sahte belge veya sahte beyanda bulunarak  çalışma müsaadesi almış olanların bu durumlarının  tesbit edilmesi halinde bu kişilerin   çalışma müsaadeleri iptal edilir ve   Rusya dışına çıkarılırlar.

Rusya Ofisi ©

 

 

 

 

Ana Sayfa |  Ülke Kimliği | Rus Medyasından |Şirket Kuruluşları| Pazara Bakış | İstatistikler | Pratik Bilgiler | Rusya Ekonomisi | Fuarlar
 Sertifikalar | Bavul Ticareti | Kamuoyu Araştırmaları | Vize-Gümrük |Önemli Adresler |
     
 

© Sitemizdeki   bilgiler ancak www.rusya.ofisi.com adresi kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir