RusyaOfisi.Com  ©  

                                                                           "Rusya'yı Türkçe Okuyun"

 
                                                                               Russian | English


Ülkeler İtibarıyla Rusya Federasyonu Dış Ticareti  2004  (Milyon Dolar)

 

Ocak-Ağustos  2003

 

Ocak-Nisan 2004

 

Mayıs-Ağustos 2004

  Hacim İhracat İthalat Pay (%)   Hacim İhracat İthalat Pay (%)   Hacim İhracat İthalat Pay (%)
                             
Toplam 120.578,3 85.252,9 35.325,4 100,0 Toplam 71.286,7 50.343,0 20.943,7 100,0 Toplam 80.591,1 55.066,8 25.524,3 100,0
AB 15 43.533,9 29.824,3 13.709,7 36,1 AB 15 25.834,2 17.900,6 7.933,6 36,2 AB 25 38.210,1 26.817,0 11.393,1 47,4
Avusturya 1.175,3 670,8 504,5 1,0   655,9 345,3 310,6 0,9   592,4 308,2 284,2 0,7
Belçika 1.145,9 590,5 555,4 1,0   793,0 468,1 325,0 1,1   963,9 551,3 412,6 1,2
Almanya 11.627,5 6.646,7 4.980,8 9,6   6.734,2 3.831,0 2.903,2 9,4   7.962,6 4.354,7 3.607,9 9,9
Yunanistan 641,2 549,2 92,0 0,5   365,0 326,3 38,7 0,5   295,5 234,6 60,8 0,4
Danimarka 533,9 134,6 399,3 0,4   314,1 116,7 197,4 0,4   389,3 151,4 237,9 0,5
İrlanda 653,4 512,8 140,6 0,5   371,3 312,3 58,9 0,5   310,5 224,0 86,5 0,4
İspanya 1.317,9 834,6 483,3 1,1   596,6 335,9 260,7 0,8   660,2 368,6 291,6 0,8
İtalya 7.068,3 5.550,4 1.517,9 5,9   3.647,3 2.813,9 833,3 5,1   3048,2 1.963,2 1085,0 3,8
Lüksemburg 46,6 21,5 25,1 0,0   27,4 14,5 12,9 0,0   65,1 46,3 18,7 0,1
Hollanda 6.204,5 5.415,7 788,8 5,1   4.763,3 4.362,8 400,5 6,7   5.234,0 4.785,1 448,9 6,5
Portekiz 92,5 64,1 28,4 0,1   101,3 82,5 18,8 0,1   233,1 209,6 23,5 0,3
İngiltere 3.959,5 3.068,8 890,7 3,3   2.008,6 1.445,5 563,1 2,8   2.572,6 1.847,0 725,6 3,2
Finlandiya 4.035,7 2.913,2 1.122,5 3,3   2.614,6 1.935,6 679,0 3,7   2.543,4 1.761,5 781,8 3,2
Fransa 3.681,9 2.265,7 1.416,2 3,1   1.996,3 1.111,7 884,6 2,8   1.973,3 1.006,4 966,9 2,4
İsveç 1.349,9 585,6 764,3 1,1   845,2 398,4 446,8 1,2   1.186,8 628,8 558,0 1,5
Yeni AB Üyesi Ülkeler 16.305,2 13.663,7 2.641,5 13,5

Yeni AB Üyesi Ülkeler

9.455,3 7.861,9 1.593,4 13,3          
Macaristan 2.283,5 1.921,7 361,9 1,9   1.155,6 949,5 206,1 1,6   1.358,0 1.113,6 244,5 1,7
Güney Kıbrıs 2.773,6 2.765,5 8,0 2,3   2.006,3 2.000,6 5,7 2,8   1.917,2 1.911,9 5,4 2,4
Letonya 811,5 696,8 114,7 0,7   522,8 457,0 65,8 0,7   478,7 422,7 56,1 0,6
Litvanya 1.590,5 1.329,7 260,9 1,3   989,3 854,4 134,9 1,4   1.059,8 908,8 150,9 1,3
Malta 64,9 62,8 2,0 0,1   67,4 66,6 0,8 0,1   15,0 12,4 2,7 0,0
Polanya 4.082,2 3.051,3 1.031,0 3,4   2.360,6 1.672,4 688,1 3,3   2.608,6 1.859,8 748,8 3,2
Slovakya 1.688,7 1.515,1 173,6 1,4   759,8 630,5 129,3 1,1   1.020,7 888,1 132,6 1,3
Slovenya 282,3 94,2 188,1 0,2   175,8 65,6 110,3 0,2   147,7 27,6 120,1 0,2
Çek Cumh. 1.684,8 1.262,1 422,7 1,4   909,4 695,9 213,5 1,3   1.004,1 722,3 281,8 1,2
Estonya 1.043,2 964,5 78,6 0,9   508,3 469,3 39,0 0,7   569,5 509,3 60,2 0,7
                             
Avustralya 72,0 13,4 58,6 0,1   46,6 5,1 41,5 0,1   58,9 7,2 51,7 0,1
Vietnam 300,8 249,5 51,3 0,2   206,6 180,3 26,3 0,3   225,6 193,2 32,4 0,3
Hong Kong 214,2 208,1 6,1 0,2   126,1 121,4 4,6 0,2   86,0 84,0 1,9 0,1
Endonezya 299,6 185,5 114,1 0,2   109,8 46,9 62,9 0,2   106,7 43,5 63,2 0,1
Kanada 381,8 206,6 175,2 0,3   133,8 56,0 77,8 0,2   326,7 201,3 125,4 0,4
Çin 7.010,3 5.014,4 1.995,8 5,8   4.528,0 3.245,6 1.282,5 6,4   4.894,2 3.424,8 1469,4 6,1
Kore 1.540,1 725,4 814,7 1,3   1.083,1 530,2 552,9 1,5   1.347,5 696,0 651,6 1,7
Malezya 505,8 321,3 184,5 0,4   137,4 33,3 104,1 0,2   186,0 54,1 131,9 0,2
Meksika 98,5 61,7 36,8 0,1   37,6 16,4 21,2 0,1   76,9 57,9 19,0 0,1
Yeni Zelanda 36,9 4,9 32,1 0,0   38,0 17,3 20,8 0,1   15,8 0,7 15,1 0,0
Papua Yeni Gine 4,3 3,2 1,1 0,0   0,5 0,0 0,5 0,0   1,1 0,6 0,5 0,0
Peru 48,1 28,2 19,9 0,0   19,5 17,1 2,4 0,0   15,3 13,0 2,3 0,0
Singapur 187,3 135,3 52,0 0,2   100,7 45,0 55,7 0,1   76,0 31,3 44,7 0,1
ABD 4.883,9 2.944,5 1.939,4 4,1   2.332,1 1.497,6 834,5 3,3   3.479,1 2.349,4 1.129,7 4,3
Tayland 321,9 92,3 229,6 0,3   133,7 54,0 79,8 0,2   264,2 149,1 115,1 0,3
Tayvan 693,4 526,5 166,9 0,6   613,3 515,4 97,9 0,9   834,6 722,7 111,9 1,0
Filipinler 152,0 125,2 26,7 0,1   101,5 87,0 14,5 0,1   75,1 61,0 14,1 0,1
Şili 37,7 5,7 32,0 0,0   29,8 0,7 29,1 0,0   35,3 1,3 34,0 0,0
Japonya 2.493,2 1.528,0 965,2 2,1   2.065,1 1.003,5 1.061,6 2,9   2.504,1 1.109,8 1.394,3 3,1
BDT 20.776,4 12.706,3 8.070,1 17,2 BDT 12.924,2 7.967,8 4.956,4 18,1 BDT 15.993,6 9.813,2 6.180,4 19,8
   Azerbaycan 297,9 252,1 45,8 0,2   176,0 145,5 30,5 0,2   220,1 179,6 40,5 0,3
Ermenistan 129,7 86,3 43,4 0,1   54,2 32,7 21,6 0,1   87,1 59,4 27,8 0,1
Beyaz Rusya 7.793,4 4.792,3 3.001,1 6,5   4.745,1 2.907,3 1.837,8 6,7   5.850,5 3.652,8 2.197,7 7,3
Gürcistan 133,2 81,2 52,0 0,1   87,5 59,6 27,9 0,1   106,2 69,7 36,5 0,1
Kazakistan 3.531,9 1.948,9 1.583,0 2,9   2.324,1 1.300,0 1.024,1 3,3   2.795,7 1.572,4 1.223,2 3,5
Kırgızistan 149,0 92,5 56,5 0,1   112,3 69,3 43,0 0,2   119,5 74,5 45,1 0,1
Moldova 406,5 177,8 228,6 0,3   241,4 112,8 128,6 0,3   254,9 109,0 145,9 0,3
Tacikistan 111,7 68,8 42,9 0,1   79,6 57,5 22,1 0,1   71,2 53,4 17,8 0,1
   Türkmenistan 160,8 143,5 17,3 0,1   88,6 74,2 14,4 0,1   92,4 82,3 10,1 0,1
Ukrayna 7.442,0 4.758,5 2.683,5 6,2   4.682,5 3.013,8 1.668,7 6,6   5.891,8 3.700,5 2.191,3 7,3
Özbekistan 620,3 304,4 315,9 0,5   332,7 195,0 137,7 0,5   504,4 259,7 244,7 0,6
                             
Arjantin 166,3 6,2 160,1 0,1   77,7 3,0 74,7 0,1   163,5 17,4 146,1 0,2
Brezilya 1098,2 169,1 929,1 0,9   393,7 100,5 293,2 0,6   632,0 110,4 521,7 0,8
Virgin Adaları. 1851,9 1850,9 1,1 1,5   726,6 726,5 0,1 1,0   477,4 477,4 0,0 0,6
Mısır 290,9 258,4 32,5 0,2   190,2 158,8 31,4 0,3   234,8 219,4 15,4 0,3
İsrail 1.072,3 926,3 146,0 0,9   424,3 375,4 48,9 0,6   371,7 290,3 81,4 0,5
Hindistan 2.026,5 1ç670,1 356,4 1,7   1.038,8 814,1 224,7 1,5   708,1 501,1 207,0 0,9
İran 884,5 847,9 36,6 0,7   593,8 548,7 45,1 0,8   605,9 576,6 29,3 0,8
Küba 200,9 23,1 177,8 0,2   62,1 14,1 47,9 0,1   143,1 17,5 125,7 0,2
Moğolistan 196,5 174,7 21,9 0,2   101,6 95,5 6,1 0,1   119,8 115,2 4,6 0,1
Norveç 379,4 198,1 181,4 0,3   246,2 108,1 138,1 0,3   235,6 135,2 100,4 0,3
TÜRKİYE 3.557,7 3.007,1 550,6 3,0   2.338,7 2.010,0 328,7 3,3   2.249,4 1.865,7 383,7 2,8
İsviçre 4.149,2 3.839,8 309,4 3,4   2.111,0 1.933,0 178,0 3,0   2.710,3 2.496,8 213,5 3,4
Güney Afrika 68,2 4,8 63,4 0,1   21,3 2,1 19,2 0,0   60,7 4,1 56,6 0,1
Diğer 4.738,3 3.702,4 1.035,9 3,9 Diğer 2.903,7 2.249,8 653,9 4,1 Diğer 3.065,8 2.408,7 657,1 3,8

 

 

  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com © | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  Sertifikalar | Bavul Ticareti |Kamuoyu Araştırmaları | Vize-Gümrük | Önemli Adresler |Pratik Bilgiler |  
   
     
     
<!--- <h4>