RusyaOfisi.Com  ©  

                            

 
                                                                            

 

 
Rusya Hollanda’dan Kesme Çiçek İthalatı Yasağını Kaldırıyor
(31.01.2005,RusyaOfisi.com) 

Rusya Tarım Bakanı Aleksey Gordeyev  Hollanda Tarım Bakanı ile Berlinde yaptıkları görüşmelerde 15 Şubat 2005 tarihinden itibaren Hollanda menşeli kesme çiçek ve süs bitkilerine Temmuz 2004 tarihinde koyulmuş bulunan  ithalat yasağının kademeli olarak kaldırılabileceğini açıkladı. Buna göre, Hollanda menşeli nebatat ürünleri için Rusya’da dört adet geçiş ve kontrol noktası oluşturulacak. Anılan noktalardan ikisinde kesme çiçek diğer ikisinde  ise tohum ve diğer süs bitkililerinin giriş ve kontrolleri yapılacak. 

Rusya Veteriner ve Bitki Karantina Ajansı  yıllık  olarak  bir milyar dolarlık hacme sahip Rusya kesme çiçek ve süs bitkileri pazarının  %75’ni elinde bulunduran   Hollanda’dan her türlü nebatat ithalatına   “domates lekeli solgunluk virüsü”  bulunduğu gerekçesiyle Temmuz 2004 tarihinde yasaklama getirmişti.

Söz konusu yasak;   Rusya’nın  Krasnodar şehrinde Hollanda’dan ithal edilen 7.500 adet saksı çiçeğinde  “domates lekeli solgunluk virüsü” bulunduğunun tesbit edilmesi üzerine alınmıştı. “Domates lekeli solgunluk virüsü” (tomato spotted wilt virus) yaprak deformasyonu, yaprak sararması, koyu mor gövde çizgileri, sürgün uçu ölümü ya da solgunluk seklinde  kendini gösteren bir bitki hastalığı çeşidi olup, bitkiden bitkiye thrips böcekleri (Frankliniella occidentalis) ile taşınmakdır.

Yıllık bir milyar dolarlık hacme sahip Rusya kesme çiçek ve süs bitkileri pazarının  yarıya yakın kısmı başkent Moskova’ya ait olup, toplam  %75’lik Pazar payına sahip Hollanda’nın ardından Ekvator ve Polonya pazardaki diğer önemli tedarikçi ülke konumundadır.

Rusya pazarının ülkemiz kesme çiçek üreticileri ve ihracatçıları tarafından  henüz  yeterince anlaşılamamış olduğu görülmektedir. Rusya tarafından Hollanda menşeli nebatatlara yasaklama getirilmesiyle birlikte,  kendiliğinden ortaya çıkan bu büyük fırsattan kesme çiçek ihracatçılarımız  gerektiği gibi faydalanamamışlardır. Bu da, ülkemiz kesme çiçek ihracatçılarının  hala Hollanda'ya kesme çiçek ihraç etmenin rehaveti ve mehabeti içinde oldukları görüntüsü vermektedir.

Ülkemiz kesme çiçek  ithalatında İngiltere'den sonra ikinci sırada bulunan Hollanda ülkemizden ithal ettiği kesme çiçekleri holsteim ineklerine mi yediriyor dersiniz?

Rusya`nın Hollanda Menşeli Kesme Çiçek ve Süs Bitkilerine Yasaklama Getirmesine İlişkin  30 Haziran 2004 Tarihli Haberimizi Okumak İçin...

 

 
 
 
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com © | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  © Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir