RusyaOfisi.Com  ©  

                            

 

 

                                                   Russian | English
   

Rusya'nın Nüfusu 145,2 Milyon

(12.02.2004,RusyaOfisi.Com)

Rusya Devlet İstatistik Komitesi (Goskomstat) 2002 yılında Rusya’da yapılan genel nüfus sayımının kesin sonuçlarını açıkladı.  Buna göre; Rusya’nın 2002 yılındaki nüfusu 145,2 milyon kişiRusya’nın nüfusu 1989 yılında sayılan genel nüfus sayımına göre, 1,8 milyon kişi azalmış bulunuyor. Rusya nüfusunun %73’ü kırsal kesimde yaşayanlar oluştururken, kentlerde yaşan nüfusun toplam nüfusa oranı ise %27.

Rusya'da nüfusunun 1/3’ü  13 büyük şehirde yaşıyor.  Rusya’da yaş ortalaması 1989 yılında yapılan genel nüfus sayımına oranla 4,3 yıl artışla 37,1 yıla ulaşmış bulunuyor. Erkeklerin yaş ortalaması  34 yıl, kadınların ise 40 yıl.  Rusya’da ortalama ömür kırsal alanlarlarda; erkeklerde 57 yıl, kadınlarda 71,3 yıl. Kentlerde erkeklerin ortalama ömrü 59 yıl kadınların ise 72,3 yıl. Evli çifllerin sayısı 36 milyondan 34 milyona inerken, evliyken ayrılan çiflerin ¼’ünü çiflerden birinin ölümü sonucu gerçekleşirken, ¾’lük kısmını ise boşanmalar teşkil ediyor.

160 etnik grubun bulunduğu Rusya Federasyonu’ndaki   başlıca etnik gruplar: Ruslar (%79,8), Tatarlar (%3,8), Ukraynalılar (%2), Başkırtlar (%1,2), Çuvaşlar (%1,1), Çeçenler (%0,9) Ermeniler (%0,8), Mordavyalılar (%0,6), Beyaz Ruslar (%0,6), Avarlar (%0,5), Kazaklar (%0,5). Rusya’da kadın nüfusu erkek nüfusunda 10 milyon daha fazla. 43,5 milyon kişinin geçimi başkalarına bağlı.

 

 

 

© Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com © | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  Sertifikalar | Bavul Ticareti |Kamuoyu Araştırmaları | Vize-Gümrük | Önemli Adresler |Pratik Bilgiler |