RusyaOfisi.Com   

                            

 
                                                                            
 

Rusyada  Kağıt Tüketimi Artıyor

(30.06.2004,RusyaOfisi.Com)  

Rusyada kağıt üretimi ve tüketimine ilişkin istatistikler incelendiğinde, özellikle son üç yıl içerisinde kağıt tüketiminin hızla armakta olduğu  görülmektedir.  Toplam kağıt pazarının yaklaşık olarak %50sini oluşturan gazeta kağıdının yıllık tüketim  hacmi 620 bin ton civarında bulunmaktadır.   

Rusyada artan kağıt tüketimine  paralel olarak, kağıt fabrikaları kapasite kullanım oranlarının hemen hemen tamanı kullanmaya başlamışlardır. Ham madde sıkıntısının  kesinle çekilmediği Rusya'da kağıt üretimi konusunda faaliyette bulunan  fabrikaların gerek teknolojilerinin eski olması, gerekse bir kısım fabrikaların ekonomik ömürlerini tamamlamak üzere olmalarından  ötürü yerel kağıt fabrikaları iç talabe cevap vermekte zorlandıkları, kağıt üretim fabrikalarının yeni teknolojilere  ihtiyaç duyduğuna ilişkin haberler sık sık Rus medyasında yer almaktadır.  

 
2003 Üretim        (Milyon Ton) 2002 Yılına Göre Üretim Artışı (%)

Selüloz

2,3

0,4

Kağıt

3,7

2,9

Karton

2,7

11,0

 

 

 
 
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir