RusyaOfisi.Com   

                            

 
                                                                            
 

Rusya Hollandadan Kesme Çiçek İthalatını Durdurdu

(30.07.2004,RusyaOfisi.Com)  

Rusya Veteriner ve Bitki Karantina Ajansı  yıllık  olarak  bir milyar dolarlık hacme sahip Rusya kesme çiçek ve süs bitkileri pazarının  %75ni elinde bulunduran   Hollandadan her türlü nebatat ithalatını   domates lekeli solgunluk virüsü  bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurdu. Bitki Karantina  Ajansı tarafından söz konusu yasağın;    Krasnodar şehrinde Hollandadan ithal edilen 7.500 adet saksı çiçeğinde  domates lekeli solgunluk virüsü bulunduğunun tesbit edilmesi üzerine alındığı açıklaması yapıldı. Domates lekeli solgunluk virüsü (tomato spotted wilt virus) yaprak deformasyonu, yaprak sararması, koyu mor gövde çizgileri, sürgün uçu ölümü ya da solgunluk seklinde  kendini gösteren bir bitki hastalığı çeşidi olup, bitkiden bitkiye thrips böcekleri (Frankliniella occidentalis) ile taşınmakdır.

Rus medyasında konuyla ilgili olarak yer alan çeşitli haberlere göre, Hollandadan nebatat ithalatının  durdurulması Rusya kesme çiçek pazarını  oldukça etkileyecek gibi görünüyor.

Yıllık bir milyar dolarlık hacme sahip Rusya kesme çiçek ve süs bitkileri pazarının  yarıya yakın kısmı başkent Moskovaya ait olup, toplam  %75lik Pazar payına sahip Hollandanın ardından Ekvator ve Polonya pazardaki diğer önemli tedarikçi ülke konumundadır.

Ülkemiz kesme çiçek üreticileri ve ihracatçıları tarafından  henüz  yeterince anlaşılamamış Rusya pazarı özellikle Hollanda menşeli nebatatlara yasaklama getirilmesinin ardından,  kesme çiçek üretici ve ihracatçılarımıza daha büyük  fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Ülkemiz kesme çiçek ihracatçılarının  hala Hollanda'ya kesme çiçek ihraç etmenin rehaveti ve mehabeti içinde olduğu görülmektedir.

Ülkemiz kesme çiçek  ithalatında İngiltere'den sonra ikinci sırada bulunan Hollanda ülkemizden ithal ettiği kesme çiçekleri holsteim ineklerine mi yediriyor derseniz?

 
 
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir