RusyaOfisi.Com   

                            

 
                                                                            

 

Rusyada Yabancı Yatırımlar  Danışma  Konseyi Kuruluyor

(22.09.2004,RusyaOfisi.Com) 

Rusya Başbakanı Mihail Fradkov  Yabancı Yatırımlar  Danışma Konseyi kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Rusya Başbakanlık Basın Müşavirliğinde yapılan açıklamaya göre, kurulacak Yabancı Yatırımlar Danışma Konseyinin kuruluş amacı:  Rusyadaki yabancı yatırım ortamını  takip ederek,  yabancı yatırımları özendirmek ve bölgelerdeki yabancı yatırımları artırmayı teminen  Rus hükümetine yabancı yatırımlar ve yabancı sermaye  konusunda  gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak tavsiye kararlarında bulunmak olacak.

Danışma konseyinin daimi başkanı   Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanı olurken, Maliye Bakanı konseyde başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Anılan konseyde  teknik düzeyde faaliyette bulunacak çalışma ve alt komisyonlar yer alacak. 

      

                  Rusya Yabancı Sermaye Çerçeve Mevzuatı ve Rusya'daki Türk Yatırımları

                      Rusya Bölgelerinin ve Şehirlerinin Yatırım Ortamı Bakımından Derecelendirilmesi

 

 

 
 
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir