RusyaOfisi.Com  ©  

                            

 
                                                                            
 

                                                     BAŞLICA EKONOMİK GÖSTERGELER

 
  Rusya Federasyonu Başlıca Makro Ekonomik Göstergeler  
 

 

 1998

 1999

 2000

 2001

 2002

2003

2004       (*)

  Nüfus (milyon)

146,3 144,5 144,8 144,5 145,2 145,2 145,0

  GSMH, %

-5.3

6.4

10.0

5.0

4.3

7,3

5.1

  Nominal GSMH  (milyar $)

271.3

195.9

259.7

309.9

346.5

428.5

500

  Sanayi Üretimi,%

-5.2

11.0

11.9

4.9

3.7

7,0

5.2

  Özel Tüketim, %

-3.4

-2.9

7.3

9.9

8.6

7.5

5.5

  Ana Sermaye Yatırımları, %

-12.4

6.4

18.1

10.5

3.0

12.5

9.0

  TÜFE. % yıl sonu

84.4

36.5

20.2

18.6

15.1

12.0

10.5

  İşsizlik, %

11.9

12.9

10.5

9.0

8.9

8.9

7.5

  Bütçe Dengesi/GSMH, %

-4.4

-1.2

2.4

2.9

1.8

1.2

0.4

  Dış Ticaret Dengesi (milyar $)

16.9

36.2

60.6

47.8

46.2

59.6

54.8

  Doğrudan Yabancı Yatırımlar (milyar $)

2.8

3.3

2.7

2.5

2.4

6.5

6.0

  Dış Borçların /GSMH’ya oranı, %

59.0

82.0

57.5

44.1

35.9

26.6

21.2

  Para Arzı Artışı M2, %

19.8

57.2

62.4

40.1

32.3

40.0

26.0

  Dolar/Ruble Kuru

20.7

27.0

28.2

30.1

31.8

29,30

30.0

  Altın/Döviz Rezervi

12.2

12.5

27.9

36.6

47.8

76.5

86.6

 
 

 

 
 Başlıca Makro Ekonomik Göstergeler  Artış Hızı (%)
 (%) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
GSMH -4,1 -3,6 1,4 -5,3 6,4 10,0 5,0 4,3 7,3
Sanayii Üretimi -3,0 -4,0 2,0 -5,2 11,0 11,9 4,9 4,0 7,0
Ormancılık Ürünleri üretimi -8,0 -5,0 2,0 -13,0 4,0 8,0 8,0 2,0 2,0
Ana Sermaye Yatırımları -10,0 -18,0 -5,0 -12,4 6,4 18,1 10,5 3,0 12,5
Yük Nakli -12,0 -23,0 -14,0 -13,0 4,0 6,0 2,0 -2,0 2,0
Perakende Ticaret Hacmi -7,0 0,4 5,0 -3,0 -6,0 9,0 11,0 9,0 8,0
TEFE 175,0 26,0 7,0 23,0 67,0 32,0 11,0 17,0 13,0
TÜFE 131,0 22,0 11,0 84,0 36,5 20,2 18,6 15,1 12,0
BDT Ülkelerine İhracat 3,0 9,0 5,0 -18,0 -22,0 29,0 6,0 7,0  30,0  
BDT Dışı Ülkelere İhracat 29,0 9,0 -1,0 -16,0 8,0 44,0 -4,0 6,0 24,0
BDT Ülkelerinden İthalat 33,0 6,0 -2,0 -21,0 -26,0 39,0 -3,0 -9,0 34,0  
BDT Dışı Ülkelerden İthalat 17,0 -5,0 23,0 -17,0 -32,0 2,0 38,0 17,0 22,0
 

 

 

 

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler ve 2005 Yılına İlişkin Tahminler

2001

2002

2003

2004

()

2005

()

2001

2005

(%)

Nüfus (Milyon)

144,5

144,0

142,9

142,2

141,6

- 2,0

TÜFE (%)

18,6

14,0

12,0

8-10

6-8

 

GSMH  Artışı

 (%)                         

1.ihtimal

5,0

3.9

3,5

4,3

4,6

17,3

2.ihtimal

5,0

3,9

6,8

5,5

5,8

21,1

Sanayi Üretimi               Artışı (%)                            

1.ihtimal

4,9

4,4

3,2

3,8

4,2

16,5

              2.ihtimal

4,9

4,4

4,1

5,3

5,5

20,7

Tarım  Üretimi

Artışı (%)           

  1.ihtimal

6,8

3,0

3,0

3,5

3,5

20,7

 2.ihtimal

6,8

3,0

3.,0

4,0

4,0

14,7

Sermaye Yatırımları Artışı (%)

               1.ihtimal

8,7

4,5

6,3

7,5

7,5

28,4

  2.ihtimal

8,7

4,5

7,5

9,0

9,0

33,5

Perakende Ticaret

Hacmi (Milyar Rbl)

1.ihtimal

3040

3690

4280

4895

5540

 

2.ihtimal

3040

3690

4300

4980

5680

 

Perakende Ticaret

Artışı (%)

1.ihtimal

10,7

8,5

6,0

6,5

7,0

31,1

2.ihtimal

10,7

8,5

7,0

7,4

8,0

34,7

Aylık Ortalama Ücret (Ruble)

1.ihtimal

3240

4410

5115

5880

6710

 

2.ihtimal

3240

4410

5245

6130

7075

 

Kişi Başı Reel Gelir Artışı (%)

1.ihtimal

5,8

6,8

5,0

5,8

6,0

25,8

2.ihtimal

5,8

6,8

6,0

6,8

7,0

29,8

Kişi Başı Aylık Asgari Geçim Düzeyi (Ruble)

1.ihtimal

1500

1795

2080

2340

2586

 

2.ihtimal

1500

1795

2080

2340

2586

 

Çalışabilir Nüfus

(Milyon Kişi)

1.ihtimal

70,8

70,8

71,4

72,0

72,3

2,1

2.ihtimal

70,8

70,8

71,4

72,0

72,3

2,1

Kayıtlı İşsizlik Oranı

Artışı (%)

1.ihtimal

1,6

1,8

2,3

2,3

2,5

 

2.ihtimal

1,6

1,8

2,1

2,2

2,3

 

İhracat  (Milyar $)

1.ihtimal

101

106,2

102,1

105,2

110,3

8,6

2.ihtimal

101

106,2

110,6

117,8

125,7

23,7

İthalat (Milyar$)                            

 

1.ihtimal

53,8

46,2

62,1

64,7

70,0

30,2

2.ihtimal

53,8

46,2

65,0

69,0

76,9

43,9

 
Kaynak : R.F. Devlet İstatistik Ajansı, R.F. Merkez Bankası  verileri ve Rusya'da yayınlanan çeşitli  gazete ve dergilerden derlenmiştir.

* Tahmin

 
 Rusya Ekonomisi              
• Rusya Ekonomisine Toplu Bir Bakış
• Rusya'nın Putin'li Yılları
• Rusya'da Üretim
• Rusya Tüketici Piyasası
 
     
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com © | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  © Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir