RusyaOfisi.Com  ©  

                            

 
                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusya’da KOBİ Sayısında %10 Artış
(27.10.2004, RusyaOfisi.Com) 

Rusya Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanlığı, Rusya’da halen faaliyette bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) sayısının son bir yıl içerinde %10 artarak,  946 bine ulaştığını açıkladı. Rusya GSMH’sında yaklaşık olarak  %10-12 paya sahip olan KOBİ’lerde  çalışabilir nüfusun %19’u istihdam ediliyor.

Diğer taraftan, Rusya medyasında KOBİ’leri desteklemeye ve geliştirmeye  yönelik olarak Rus hükümeti tarafından  2005 yılı için  1,5 milyar  ruble tutarında fon ayrıldığına  ilişkin haberler yer alıyor. 

Yine, medyada yer alan haberlere göre,  halen hazırlıkları süren  kanun taslağında, "Ticari faaliyette bulunan bir şirketin idari  hukuku çiğnemesi halinde, polis tarafından  suç unsuru olarak şirketin lisans, ruhsat gibi kuruluş evraklarına  el koyma yetkisinin kaldırılması ve işlediği ticari bir suçla ilgili soruşturmaya uğrayan şirketin orijinal evraklarının alıkonulması uygulamalarına son verilmesi" gibi hususlar bulunuyor.   

Rusya Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, KOBİ'leri destekleme çerçevesinde  halen hazırlıkları süren kanun taslağında, ticari faaliyette bulunan bir şirketin  lisans, ruhsat gibi kuruluş evraklarına  polisin   suç unsuru olarak el koyma  yetkisinin kaldırılması ve muhasebe denetimi sırasında,  şirketin orijinal evraklarının alıkonulması gibi uygulamalara son verecek  hususların da   bulunduğu açıklandı.

Ayrıca, söz konusu kanun taslağında, KOBİ’lerin vergi yükünü azaltmayı teminen şirket  tarafından gider ve masraf olarak gösterilebilecek kalem sayısı artırılıyor. Buna göre, alınması zorunlu lisan, sertifika ve resmi makamlara ödenen harç ve resumlar da gider olarak gösterilebilecek.

Rusya’da bir işletmenin KOBİ  kapsamında değerlendirilebilmesi için çalışan sayısının 100 kişiden  az olması gerekiyor.

Türkiye’de durum: Devlet İstatistik Enstitüsü (DEİ) istatistik çalışmalarında 1-49 arasında çalışanı bulunan işletmeleri küçük, 50-150 arasında çalışanı bulunan işletmeleri orta ölçekli işletme olarak değerlendirirken, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve TOSYÖV 1-200,  Eximbank 1-250 arasında çalışanı bulunan işletmeleri KOBİ olarak değerlendirmektedir.

Rusya Federasyonu’nda faaliyette bulunan kayıtlı işyeri sayının şehirlere göre dağılımı görmek için ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com © | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  © Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir