RusyaOfisi.Com  ©  

                            

 
                                                                            

 

 
Mahalli İdareler Seçim Kanunu  Duma’dan Geçti
(30 Ekim 2004, RusyaOfisi.Com)

Rusya Federasyonu’nu teşkil eden 89 özerk cumhuriyet, bölge ve birimin mahalli idarecilerini belirleyecek  seçim sisteminin tamamen  değiştirilmesini ön gören “Mahalli İdareler  Seçim Kanun Taslağı”  Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’dan geçti. Kısaca, “Rusya devlet başkanı tarafından gösterilecek adayın  bölge parlamentoları tarafından  onaylanması”  olarak özetlenebilecek Mahalli İdareler Seçim Kanunu Tasarısı oylamaya katılan 365 milletvekilinin 317’si tarafından kabul edildi.

Rusya’nın  son yıllardaki  en radikal politik  reformu olarak görülen mahalli idarecilerin  halk tarafından doğrudan seçilmesi  yerine merkezden belirlenmesini öngören  kanun tasarısı  Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından,  Kuzey Osetya’da meydana gelen  okul baskını sonrası “Terörizmle Daha Etkili Mücadele'' edebilmek gerekçesiyle gündeme getirilmişti.  Kanun  taslağı oylaması, Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) başkanı Nikolay Patruşev’in Rusya toprakları dışında eğitilmiş intihar bombacılarının Rus hedeflerine karşı eylem hazırlığında olduğunu, Rusya'ya yönelik intihar saldırısı düzenlemek  üzere sekseni aşkın militanın yetiştirildiğini ileri sürmesi ardından yapıldı.

Söz konusu kanun taslağı Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federal Konsey tarfından da kabul edildikten sonra yayımlanmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunulacak.

Rusya Mahalli İdareler Seçim Sistemi nasıl işleyecek?. Valilerinin görev sürelerinin sona ermesinden  35 gün önce, devlet başkanı belirlediği adayları bölge  parlamentolarına  sunacak, bölge parlamentoları 14 gün içerisinde devlet başkanı tarafından gösterilen aday için oylama yapacak.  Gösterilen aday,  toplam milletvekili sayısının  en az yarısından bir fazlasının oyunu alması halinde seçilmiş sayılacak.  Adayın  gerekli sayıda oy alamaması halinde,  Rusya devlet başkanı 7 gün içerisinde yeniden bölge parlamentosuna aday gösterecek. Yapılacak ikinci tur oylamada da  adayın  gerekli sayıda  oy alamaması halinde ise, devlet başkanı vekaleten bir kişiyi bu göreve atayacak. Rusya anayasasına göre, bu durumda devlet başkanının bölge parlamentosunu fesh etme  hakkı da bulunuyor. Yasama meclisi iki aşamalı olan bölge veya cumhuriyetlerde adayın seçilebilmesi için her iki meclisin de onayını (alt meclis-üst meclis) alması  gerekiyor.

Putin'in önerdiği tasarıya karşı çıkan muhalefet partileri, düzenledikleri protesto mitingleri ve basın açıklamalarında Putin'in anayasayı açıkca ihlal ettiğini ve Rus halkının demokratik haklarını elinden aldığını belirtiyorlar. 

 
 
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com © | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  © Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir