RusyaOfisi.Com  ©  

                            

 
                                                                               Russian | English
 

Fradkov Hükümetinin Öncelikli Beş Hedefi

Rusya Federasyonu Başbakanı Mihail Fradkov geçen hafta düzenlediği basın toplantısında  Rus Hükümetinin öncelikli beş hedefini açıkladı.  

Mihail Fradkov Hükümetinin öncelikli hedefleri; 

-Yoksullukla Mücadele

Önümüzdeki üç yıl içerisinde yoksulluk sınırı içinde yaşayanların sayısını yarıya indirmek. Asgari ücreti asgari geçim miktarına yükseltmek.   

-İdari Reform

Stratejik Amaçları Gerçekleştirmeyi temin edecek yönetim sistemin kurulması

Yönetim reformunun yapılması ve hükümetin gereksiz birimlerinin kaldırılarak, amaç yönüne  uygun  olarak mevcut kaynaklardan yararlanarak ekonomideki açığın kapatılması.


      - Yerli Üretimin Desteklenmesi

 Rus  kuruluşlarının üretimlerini desteklenerek uluslararası rekabet güçlerinin artırılması. Üretimde rekabetin artırılmasını teminen idari engellerin kaldırılması. Rus üreticilerin ithal ürünlerle  rekabet  edilmelerini teminen mali piyasaların  geliştirilmesi.  

- Devlet ve Özel Sektör Arasında Yapıcı Etkileşimin Artırılması 

Rus iş dünyasının teknolojik gelişime uyması ve Rus hükümeti de halkın Rus firmalarına  olan güveni artıracak tedbirler alınması. 

-Rus Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Uyumu

Rusya kendi  ekonomik gelişimini dikkate alarak, rekabet gücünü artırarak, Dünya Ticaret Örgütü de dahil olmak üzere, çeşitli uluslararası ekonomik kuruluşlara katılım.

 

 

© Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com © | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  Sertifikalar | Bavul Ticareti |Kamuoyu Araştırmaları | Vize-Gümrük | Önemli Adresler |Pratik Bilgiler |