RusyaOfisi.Com  ©  

                            

 
                                                                            

 

 
Rusya Gümrüğünden Bavul Ticareti Konusunda Yeni Talimatname
(09.12.2004, RusyaOfisi.com)

Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı A.E. Jerikov  imzasıyla bavul/kargo  yoluyla Rusya`ya getirilen malların gümrük kontrollerine ilişkin 08.12.2004 tarihli yeni bir Talimatname  yayımlandı. 15 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan Talimatname’nin Türkçe tercümesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Özetle anılan Talimatname uyarınca, Rusya'ya bavul/kargo yoluyla getirilen malların cins ve kalemlerine göre ayrı ayrı tasnif edilerek, her bir kargo üzerinde muhteviyatı ve ürün sayısının belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca, yapılan tasnifi gösterir bir listenin gümrük makamlarıma ibraz edilmesi de zorunlu hale getiriliyor.

08.12.2004,  Moskova

                                   TALİMATNAME

Bölge Gümrük Müdürlerinden üzerlerinde  özel markalama veya her hangi bir biçimde içeriği hakkında bilgi bulunmayan ve içinde çeşitli ürünlerin bulunduğu balya, bavul, çuval, karton kutularda getirilen eşyaların gümrük kontrolleri sırasında aşağıda yer alan hususları   yerine getirmekle yükümlü kılıyorum.

-  Her bir koli içinde bulunan ürünlerin sayısı ve cinsi ile ilgili olarak   koli listesi, koli tasnif listesi, nakliye evraklarının ibraz edilmesini talep etmek.

-   Rusya Federasyonu Gümrük Kanunu’nun 359. Maddesinin 2. Bendinde yer alan “Gümrük kontrolünü yapmaya yetkili görevliler, yukarıdaki  hususlara riayet edilmemesi durumunda,  malların gümrük kontrol  süresini uzatmak ve   malların ürün katagorilerine göre tasnif edilmesini  talep etmekle  yetkili kılınmışlardır” maddesi uyarınca malların çeşidine ve/veya kalemine göre  göre tasnif edilmesini   talep etmek.  

- Mallara ilişkin evrakların gümrük yetkililerinin bilmediği  yabancı bir dilde ibraz edilmesi halinde,  Gümrük Kanunu’nun  72. Maddesinin 4. Bendinde yer alan kuralı uygulamak.

-  Gümrük İşbirliği Müdürü S.A. Fedosov ve  Gümrük Kontrolleri Genel Müdürü  A.V. Galaktionov’u  işbu Talimatname’yi ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmaktan sorumludur.

- İşbu Talimatname 15 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

- Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı V.A. Şamanov işbu Talimatname’nin  icrasında sorumludur.

A.E. Jerikov
Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı Gümrük Korgenerali 
 

Rusya Bavul/Kargo Ticareti Hakkında Daha Geniş Bilgi İçin...>>

 
     
 
 
  Ana Sayfa |Ülke Kimliği |Rusya`dan Haberler | Şirket Kuruluşları | Pazara Bakış| İstatistikler | Rusya Ekonomisi |Fuarlar  
 

                      RusyaOfisi.Com © | İlk Kurulum: Ocak 2002      

 
  © Sitemizde yer alan  bilgiler ancak www.rusyaofisi.com adresi  kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir